HOME

O Bahá'í vjeri


Ulaz na vrhu Terasa u Haifi
 

BÁB

BAHÁ'U'LLÁH

'ABDU'L-BAHÁ

BAHÁ'Í ADMINISTRACIJA

BAHÁ'Í HRAMOVI

BAHÁ'Í SIMBOLI

OSNOVNA NAČELA

JEDNOST ČOVJEČANSTVA

JEDNOST RELIGIJE

SVJETSKI MIR

BAHÁ'Í SPISI

BAHÁ'Í MOLITVE

BAHÁ'Í ZAKONI

KAKO POSTATI BAHÁ'Í?

 

'Abdu'l-Bahá - Život ljubazne službe

'Abdu'l-Bahá kao mladić
'Abdu'l-Bahá kao mladić

'Abdu'l-Bahá je naslov koji znači 'Sluga Slave' ('Sluga Božji'). On je bio najstariji sin Bahá'u'lláha i imenovan je od Svog Oca Tumačem Njegovih učenja i Središtem Njegove Pogodbe. 'Abdu'l-Bahá je zaštitio Bahá'í vjeru od razdora. Zajedno je s Bahá’u’lláhom patio u zatvoru u koji je ušao s devet godina, a konačno bio pušten kao star čovjek, sa 63 godine.

'Abdu'l-Bahá pred kraj svog života
'Abdu'l-Bahá pred kraj svog života

Zahvaljujući učenjima Bahá'u'lláha i Njegovim patnjama, kao i primjeru i požrtvovnosti Bába, 'Abdu'l-Bahá i preko 20000 mučenika, bahá'í su ujedinjeni diljem svijeta. To su plodovi Objave Bahá'u'lláha o kojima se govori u Bibliji: "Dobro stablo rađa dobrim plodovima."


Copyright (c) 2002 Bahá'í vjerska zajednica
Sva prava pridržana

webmaster