HOME

O Bahá'í vjeri


Kuća bogoštovlja u Indiji
 

BÁB

BAHÁ'U'LLÁH

'ABDU'L-BAHÁ

BAHÁ'Í ADMINISTRACIJA

BAHÁ'Í HRAMOVI

BAHÁ'Í SIMBOLI

OSNOVNA NAČELA

JEDNOST ČOVJEČANSTVA

JEDNOST RELIGIJE

SVJETSKI MIR

BAHÁ'Í SPISI

BAHÁ'Í MOLITVE

BAHÁ'Í ZAKONI

KAKO POSTATI BAHÁ'Í?

 

Bahá'í Kuće bogoštovlja


Frankfurt,
Njemačka

New Delhi,
Indija

Wilmette,
SAD

Panama City,
Panama

Kampala,
Uganda

Apia,
Zapadna Samoa

Sydney,
Australija

Ashkabad,
Rusija

Kuće bogoštovlja ili hramovi Bahá'í vjere izgrađeni su širom svijeta. Vrata hramova otvorena su ljudima različitih rasa, vjerskih kultura i nacionalnosti. Svatko je dobrodošao u Bahá'í hramove gdje se čita Riječ Božja koju su otkrili svi Sveti Proroci. Možete čuti riječi Krišne, Mojsija, Zaratustre, Bude, Krista i Muhameda, kao i one Bába i Bahá'u'lláha, Dvojnih Božjih Glasnika za ovo doba. Uistinu, u Bahá'í Kućama štovanja, čovjek osjeća istinsko jedinstvo sa svim Božjim Prorocima i sa čitavim čovječanstvom.


Copyright (c) 2002 Bahá'í vjerska zajednica
Sva prava pridržana

webmaster