HOME

O Bahá'í vjeri


Kuća bogoštovlja u Indiji
 

BÁB

BAHÁ'U'LLÁH

'ABDU'L-BAHÁ

BAHÁ'Í ADMINISTRACIJA

BAHÁ'Í HRAMOVI

BAHÁ'Í SIMBOLI

OSNOVNA NAČELA

JEDNOST ČOVJEČANSTVA

JEDNOST RELIGIJE

SVJETSKI MIR

BAHÁ'Í SPISI

BAHÁ'Í MOLITVE

BAHÁ'Í ZAKONI

KAKO POSTATI BAHÁ'Í?

 

Kako postati bahá'í?

Proces kako postati bahá'í duhovne je prirode. Jednom kada je iskra vjere zapaljena u srcu, zahtjeva se osnovno znanje o Središnjim Ličnostima Vjere i Njihovim učenjima. Bahá'u'lláh kaže da

"Prva dužnost koju je Bog naložio Svojim slugama jest prepoznavanje Onoga Koji je Osvit Njegove Objave i Izvor Njegovih zakona... Priliči svakome tko dosegne ovaj najuzvišeniji položaj, ovaj vrhunac nadmoćne slave da se pridržava svake zapovijedi Onoga Koji je Čežnja svijeta. Ove dvojne dužnosti su neodvojive. Niti jedna nije prihvatljiva bez druge."

(Kitab-i-Aqdas: Najsvetija Knjiga)

Zaključak:

Da ukratko zaključimo, Bahá’í vjera uči da postoji samo jedan Bog i da su svi Glasnici pronijeli istinu svijetu. Bahá’u’lláh, čije ime znači Slava Božja, Glasnik je Božji za ovaj dan. Njegova je svrha ostvariti jedinstvo čitave ljudske rase.

Ako itko vjeruje u ovu istinu, u svojem srcu on je bahá’í. Ljudsko srce je utočište Boga. Bahá’u’lláh u Skrivenim riječima kaže:

"O, Sine Postojanja! Tvoje srce je Moj dom; posveti ga za Moj silazak. Tvoj duh je Moje mjesto otkrivenja; očisti ga za Moju objavu."

Zato, ako je srce čisto i prihvaća da je samo jedan Bog, da su svi Glasnici donijeli istinu, i da je Bahá’u’lláh Božji Glasnik za ovo doba, takva je osoba bahá’í.

Tko god prihvaća ove činjenice dobrodošao je u Bahá’í zajednicu. Zato Vas najljubaznije pozivamo da postanete članom Bahá’í vjere.

Da bi bila bahá’í, osoba mora:

  • zapaliti iskru vjere;
  • informirati se o životu i učenjima Bahá’u’lláha, Bába i 'Abdu'l-Baháa;
  • postati svjestan osnovnih učenja i zakona Vjere, i težiti da živi u skladu s njima; i
  • postati povezaniji s duhom i oblikom današnje Bahá’í administracije.

Za više informacija o Bahá'í vjeri i Bahá'í zajednicama u Hrvatskoj, molimo Vas da se obratite kontakt-osobama.


Copyright (c) 2002 Bahá'í vjerska zajednica
Sva prava pridržana

webmaster