HOME

O Bahá'í vjeri


Kuća bogoštovlja u Indiji
 

BÁB

BAHÁ'U'LLÁH

'ABDU'L-BAHÁ

BAHÁ'Í ADMINISTRACIJA

BAHÁ'Í HRAMOVI

BAHÁ'Í SIMBOLI

OSNOVNA NAČELA

JEDNOST ČOVJEČANSTVA

JEDNOST RELIGIJE

SVJETSKI MIR

BAHÁ'Í SPISI

BAHÁ'Í MOLITVE

BAHÁ'Í ZAKONI

KAKO POSTATI BAHÁ'Í?

 

Jednost religije - Progresivna Objava

Bog održava vezu sa čovječanstvom kroz Svoje Proroke Koje je poslao kao božanske Učitelje čovječanstva. U svakom dobu Bog je poslao Glasnika Koji nam objavljuje Njegovu Volju i daje nam nova učenja. Svaki je poput učitelja u školi koji pomaže čovječanstvu da napreduje s jednog stupnja na sljedeći.

Da živimo u vrijeme Abrahama, Abraham bi bio naš učitelj. Isto vrijedi i za vrijeme Mojsija i Krista. U ovo vrijeme, Bahá’u’lláh je Glasnik Božji. Bahá’u’lláh je donio učenja za ujedinjenje čovječanstva.

Svaki od tih Svetih Proroka očituje nam Božje pridjevke, svaki je poput savršenog ogledala koje odražava Božje vrline. Kao što u ogledalu vidimo svojstva sunca, tako i u Prorocima vidimo svojstva Boga. U ovo doba, savršeno ogledalo je Bahá’u’lláh i On odražava Božje vrline i Njegovu Volju, a to je jedinstvo cijele ljudske rase - uspostava Kraljevstva Božjeg na zemlji.

Sveti Proroci ili Glasnici Božji mogu se također usporediti s danima tjedna. Svaki ima različito ime, ali izvor njihovog svjetla je isti, sunce. Isto tako, svaki Glasnik ima različito ime, ali Duh Sveti koji ih obasjava je isti. Mojsije, Krist i Bahá'u'lláh su kao Subota, Nedjelja i Ponedjeljak - iako su imena različita, njihova stvarnost je ista.

Razlog za novi dan je odsustvo svjetla prijašnjeg dana. Pojavljivanje Božjeg Proroka označava odsustvo svjetla vodstva predhodne Vjere. Kao što znamo, kada su ljudi zaboravili učenja Mojsija, Krist je objavio Svoju Misiju. Sada, kad su sljedbenici svih religija postali razjedinjeni, zrake ljubavi i jedinstva nestale su. Mrak mržnje, predrasuda, odvojenosti i rata svugdje prevladava. Pojavilo se Sunce Istine. Bahá’u’lláh se objavio. Njegova misija je da ujedini svijet.


Copyright (c) 2002 Bahá'í vjerska zajednica
Sva prava pridržana

webmaster