HOME

O Bahá'í vjeri


Kuća bogoštovlja u Indiji
 

BÁB

BAHÁ'U'LLÁH

'ABDU'L-BAHÁ

BAHÁ'Í ADMINISTRACIJA

BAHÁ'Í HRAMOVI

BAHÁ'Í SIMBOLI

OSNOVNA NAČELA

JEDNOST ČOVJEČANSTVA

JEDNOST RELIGIJE

SVJETSKI MIR

BAHÁ'Í SPISI

BAHÁ'Í MOLITVE

BAHÁ'Í ZAKONI

KAKO POSTATI BAHÁ'Í?

 

  

Najveće Ime - "Yá Bahá'u'l-Abhá"

"...simbol Najvećeg Imena predstavlja zazivanje koje se može prevesti kao 'O Slavo nad Slavama' ili 'O Slavo Sveslavnoga'. Riječ slava koja se koristi, prijevod je arapskog pojma Bahá, imena Bahá'u'lláha."

Iz pisma Shoghija Effendija Nacionalnom duhovnom vijeću bahá'ía Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, 28. travnja 1935.

Svrha i značenje Bahá'í simbola za prsten

Svrha simbola koji se pojavljuje na Bahá'í prstenju i ostalom nakitu jest vidljivi podsjetnik na Božju svrhu za čovječanstvo i posebno za bahá'íe. Nakit koji pokazuje Bahá'í identitet često je uzrokom započinjanja razgovora o Vjeri i može se smatrati sredstvom za poučavanje i promicanje Vjere.

Tri vodoravne linije na simbolu predstavljaju:

svijet Boga, Stvoritelja,
svijet Njegovih Objava,
i svijet čovječanstva.
Okomita linija povezuje tri vodoravne linije jednako kao što Božanski Glasnici čine vezu između svijeta Boga i svijeta ljudi.
Dvije peterokrake zvijezde na svakoj strani simbola predstavljaju Bába and Bahá'u'lláha, dvojne Božje Objave za ovo doba.

Simbol za prsten je zamislio 'Abdu'l-Bahá1, a oblikovao ga je Mishkín-Qalam, Njegov bliski prijatelj i vodeći kaligrafist Perzije.2 Simbol koji je ovdje korišten reprodukcija je originalnog simbola Mishkín-Qalama.

1 `Abu'l-Qásim Faizí, Explanation of the Emblem of the Greatest Name, p. 3.
2 `Abdu'l-Bahá, Memorials of the Faithful, p. 97.

Deveterokraka zvijezda

"Jednostavnu deveterokraku zvijezdu bahá'í uglavnom koriste kao simbol njihove Vjere. Broj devet ima veliku važnost u Bahá'í Otkrivenju. Devet godina nakon proglašenja Bába u Širazu, Bahá'u'lláh prima vodstvo za Svoju misiju u tamnici Teherana. Devet, kao najveći jednoznamenkasti broj, simbolizira sveukupnost. Kako je Bahá'í vjera ispunjenje isčekivanja svih prethodnih religija, ovaj simbol, korišten kao primjer u dveterostranim Bahá'í kućama bogoštovlja, budi osjećaj ispunjenja i završetka."

 


Copyright (c) 2002 Bahá'í vjerska zajednica
Sva prava pridržana

webmaster