BÁBOVI SPISI


Izbor iz Bábovih Spisa:

Dalá'il-i-sab'ih
Izvadci iz Bayana na perzijskom
Kitáb-i-Asmá'
Qayyúmu'l-Asmá'
Bábovo obraćanje Slovima Živih
Molitve i meditacija

Izbor iz knjige "Vjesnici zore" (The Dawnbreakers):

O objavi Bábove misije
O Bábovom mučeništvu


Copyright (c) Bahá'í zajednica Hrvatske

Obnovljeno: 01.06.2001.