Brošure "Osnovne činjenice"


Sve brošure oblikovane su u PDF formatu koji se može pregledati upotrebom programa Acrobat Reader 4.0. Program je moguće skinuti sa web stranica Adobe Corp.

Duhovna učenja Bahá'í vjere:

Bahá'í vjera u pitanju i odgovoru
Bahá'í učenje
Bahá'u'lláh - Obećani
Božje obećanje čovječanstvu
Sve religije su jedno
Jedna ljudska rasa
Svjetski mir
Kristov povratak
Novo doba

Društvena učenja Bahá'í vjere:

Bahá'í upravljanje
Obitelj u svjetskoj zajednici
Bahá'í pogled na ekonomiju
Održiv razvoj i ljudski duh
Bahá'í vjera i umjetnost
Biti bahá'í
Poslušnost vladi
Deklaracija o prirodi
Zaštita okoliša


Copyright (c) Bahá'í zajednica Hrvatske

Obnovljeno: 01.06.2001.